Skælskør Billiard Club blev oprettet i 1976 under navnet SBC76.

Klubben åbnede i eftersommeren på 1. sal i en toegtagers bygning, ved siden af den daværende Falck-station på havnepladsen. Lokalet havde 3 spilleborde. Klubbens formand var Ole Larsen.

I slutningen af 80'erne skulle bygningen rives ned og klubben var hjemløs et par år. Et bord blev afhændet, et andet blev adskilt og opbevaret i et sikringsrum på Skælskør Skole, mens det tredie blev opstillet i et klasselokale i vestfløjen af 1902-bygningen på skolen.

I 1991 blev indrettet klublokale i halvdelen af skolens ene sikringsrum med 3 borde. Senere udvidedes lokalet, så der blev plads til et fjerde bord og et toilet.

Vi fik 2 nye Søren Søgaard borde i 2015.

Juli 2016 solgte vi 'Dronningebordet'
og erstattede det med  et Carambolebord

Del siden